Ladislav Szántó: Integrované obvody - Od pohyblivosti elektronů k mikroelektronice a nanoelektronice

V souvislosti s mikroelektronikou a nanoelektronikou je často citovaným pravidlem tzv. Mooreův zákon, podle něhož zdvojnásobení počtu tranzistorů na čipu se odehrává v mezích 18 až 24 mesíců v závislosti na typu IO (paměť, mikroprocesor, atd.). První integrovaný obvod patentovaný J. S. Kilbym v roce 1959 obsahoval všehovšudy jeden tranzistor, kondenzátor a rezistor. Od té doby podle Mooreova zákona počet tranzistorů na čipu roste geometrickou řadou, a tudíž k padesátému výročí zrodu integrovaných obvodů v roce 2009 počet tranzistorů na čipu dosáhne N = 233 (18 měsíční cyklus pro paměť), což činí cca 10 miliard tranzistorů.

Deset kapitol předkládané publikace představuje úvod k milníkům na cestě od fyzikální podstaty k metám mikro a nanoelektroniky. Součástí publikace je i počítačový program modelující volt-ampérové charakteristiky diody, bipolárních a MOS tranzistorů ze vstupních údajů technologie.

Soubory se stažení:

Plný text knihy ve formátu PDF

Program pro modelování volt-ampérových charakteristik

Kontakt na autora